Порядок взаємодії

Порядок взаємодії

ПОРЯДОК
взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини

1. Загальні положення
1.1. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини (далі – Порядок) розроблено для забезпечення ефективної взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при перевірці фактів смерті людини з метою запобігання випадкам неякісних перевірок обставин смерті людини та укриття умисних вбивств.
1.2. Правовою основою Порядку є Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Закони України “Про прокуратуру”, “Про міліцію”, Основи законодавства України про охорону здоров’я, “Про поховання та похоронну справу”.

2. Працівники закладів охорони здоров’я:
2.1. За телефоном екстреного виклику (102) негайно повідомляють органи внутрішніх справ про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно від місця її настання, за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров’я.
2.2. У всіх випадках повідомлення органів внутрішніх справ про смерть людини до приїзду працівника міліції або прокуратури на місце події медичним працівникам забороняється порушувати обстановку за місцем знаходження трупа, переміщати його, ініціювати такі дії присутнім на місці події особам, у тому числі родичам померлих, видавати лікарське свідоцтво про смерть.
2.3. У разі смерті людини за місцем її постійного проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події обов’язково виїжджає лікар (фельдшер), який констатує факт смерті та бере участь у роботі працівника органів внутрішніх справ при огляді місця події і трупа та прийнятті рішення щодо направлення трупа на судово-медичний розтин.
2.4. У випадках патологоанатомічного розтину або видачі лікарського свідоцтва про смерть без розтину трупа направляють до правоохоронного органу копію лікарського свідоцтва про смерть, завірену мокрою печаткою закладу, який видав вищезгадане свідоцтво, упродовж трьох діб з моменту констатації факту смерті.

3. Працівники бюро судово-медичної експертизи:
3.1. Лікарі, судово-медичні експерти обов’язково виїжджають на місце події разом із слідчо-оперативною групою (за винятком випадків, передбачених п. 2.3) з метою зовнішнього огляду трупа у передбаченому ст. 192 КПК України порядку.
3.2. Проводять розтин трупа упродовж доби з часу його надходження.
3.3. Направляють упродовж трьох діб завірену копію лікарського свідоцтва про смерть до правоохоронного органу, що направив тіло на розтин.
3.4. Проводять судово-медичне дослідження трупа з усіма необхідними лабораторними дослідженнями та складають відповідний акт у місячний строк.
3.5. Направляють акт судово-медичного дослідження трупа до правоохоронного органу упродовж трьох діб після його складання.
3.6. Письмово інформують правоохоронний орган про причини перевищення термінів, зазначених у пунктах 3.3, 3.4, 3.5.
3.7. У разі насильницької смерті або невстановлення її причин видають трупи, одяг та інші речі, що надійшли з ними, виключно з письмового дозволу слідчого або прокурора.

4. Працівники органів внутрішніх справ:
4.1. Своєчасно реєструють повідомлення про факти смерті людини, у тому числі що надійшли від працівників закладів охорони здоров’я, до журналу реєстрації заяв та повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.
4.2. При надходженні повідомлень про факти смерті людини за місцем її постійного проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку з урахуванням п. 2.3 цього Порядку негайно виїжджають на місце події з лікарем (фельдшером), іншими необхідними спеціалістами.
4.3. У разі надходження повідомлень про інші випадки смерті людини або встановлення під час попереднього огляду трупа людини за місцем її проживання факту насильницької смерті чи підозри на таку, на місце події негайно виїжджає слідчо-оперативна група на чолі із слідчим, за участі лікаря – судово-медичного експерта, інших необхідних спеціалістів.
4.4. Терміново повідомляють прокурора про факти смерті людини, передбачені п. 4.3 цього Порядку.
4.5. Проводять огляд місця події та трупів, у тому числі за місцем постійного проживання померлого без ознак насильницької смерті, у порядку, передбаченому ст. ст. 190 – 192 КПК України, з обов’язковим складанням плану і креслення оглянутого місця та, в необхідних випадках, із застосуванням фото- або відеозйомки.
4.6. Фіксують у протоколі огляду місця події дані про наявність диспансерного спостереження за хворим і дату його останнього огляду лікарем та прийняте рішення щодо направлення трупа на судово-медичне дослідження.
4.7. За результатами перевірки передбачених п. 4.3 повідомлень про смерть, рішення у порядку ст. 97 КПК України приймають виключно слідчі з урахуванням норм Кримінального кодексу України.
4.8. Забезпечують збереження первинної обстановки на місці події до приїзду слідчого прокуратури при встановленні ознак злочинів, підслідних органам прокуратури, у тому числі смерті в місцях позбавлення волі, приміщеннях органів внутрішніх справ тощо.
4.9. З урахуванням результатів огляду місця події, трупа та проведеної на місці події перевірки, особисто приймають рішення щодо направлення трупа на судово-медичне дослідження.
У направленні зазначають перелік питань судово-медичному експерту та питання щодо видачі одягу померлого, його тіла, можливості кремації тощо. Копію направлення долучають до матеріалів перевірки.
Здійснюють контроль за термінами проведення судово-медичних досліджень трупів людей. У разі ненадходження їх поштою особисто отримують акти досліджень та речові докази.
Обов’язково направляють для проведення судово-медичного розтину:
– трупи людей з ознаками насильницької смерті (травми, асфіксія, дії крайніх температур, електричного струму, отруєнь тощо), підозр на таку;
– трупи людей, смерть яких настала раптово, – без обмежень віку (коли смерть настала швидко, зненацька, на фоні видимого, уявного здоров’я від хвороб, що перебігали приховано або розвинулись гостро);
– трупи людей, смерть яких настала поза місцем постійного проживання;
– трупи людей, особу яких не встановлено.
Не направляють для проведення судово-медичного дослідження трупи людей віком до 50 років, померлих удома, за наявності диспансерного спостереження за хворим і його останнього огляду лікарем не більш ніж за місяць до настання смерті, при відсутності ознак насильницької смерті та підозр на таку.

5. Прокурори:
5.1. У разі надходження передбачених п. 4.3 повідомлень про смерть приймають рішення про виїзд на місце події в кожному конкретному випадку з урахуванням відомих обставин, резонансності події та ступеня небезпечності злочину.
5.2. Організовують огляд слідчими прокуратури місця події та трупів, проведення перевірки та прийняття рішення у порядку ст. 97 КПК України за всіма заявами та повідомленнями про смерть людини, що могла настати у зв’язку із вчиненням злочинів, підслідних органам прокуратури.
5.3. Невідкладно телефоном надають прокурорам вищого рівня і до відділів приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації дані про вчинені умисні вбивства чи замахи на них в умовах неочевидності, за обтяжуючих обставин, а також про ті, що викликали суспільний резонанс, та направляють прокурорам вищого рівня спеціальне повідомлення відповідно до вимог вказівки Генерального прокурора України N 4 від 11 січня 2011 року.
5.4. У передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України порядок та строки забезпечують законність при перевірці обставин смерті людей, прийнятті за такими фактами відповідних процесуальних рішень.